Spotkanie Zarządu PZG z przedstawicielami Akademickiego Klubu Golfowego

22 października 2010

Dnia 20 października 2010r. doszło do spotkania Zarządu PZG z przedstawicielami Akademickiego Klubu Golfowego (AKG) – golfistami Pawłem Osiakiem (Prezydentem AKG) oraz Michałem Michałowskim (byłym Prezydentem AKG).

ozg i akg

Celem spotkania było omówienie stanu rozwoju golfa w polskim środowisku akademickim, a także przedstawienie dotychczasowej działalności AKG w tym obszarze. Zarząd PZG wyraził duża aprobatę dla realizowanych przez klub projektów i obiecał w przyszłości wsparcie oraz gotowość do współpracy przy realizacji inicjatyw, których celem będzie dalsze upowszechnienie golfa wśród członków społeczności akademickiej. Jednocześnie, Prezes PZG Marek Michałowski zaprosił AKG do członkostwa w PZG.