Decyzja Zarządu w sprawie stypendiów sportowych Kadry Narodowej

21 października 2010

Mając na uwadze obecną kondycję finansową Związku, konieczność utrzymania dyscypliny budżetowej, a także znaczne przekroczenie, w bieżącym roku budżetowym, wydatków zaplanowanych na szkolenie i współzawodnictwo juniorów oraz Kadry Narodowej, Zarząd PZG podjął decyzję o niewypłaceniu w roku 2010 członkom Kadry Narodowej stypendiów sportowych.
Na początku nowego roku kalendarzowego Zarząd PZG podejmie decyzję o zasadach kontynuacji albo rezygnacji z programu stypendialnego członków Kadry Narodowej finansowanego z budżetu Związku.