Zakaz używania melexów w turniejach GMS

25 maja 2010

Na wniosek przewodniczącego Komisji Sportowo-Turniejowej, Zarząd PZG jednogłośnie podjął decyzję o zmianie zapisu dotyczącego korzystania z wózków samobieżnych typu „Melex” podczas turniejów GMS. Korzystanie z nich zostało zabronione. Pełny zapis znajduje się w Regulaminie Głównym GMS, punkt 20., w zakładce Turnieje na stronie PZG.