Uchwała nr 18/10 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 29 kwietnia 2010 r.

10 maja 2010

Zarząd PZG postanowił objąć patronatem honorowym turniej „Akademicki Puchar Polski 2010″, który zostanie rozegrany w dniach 22-23 maja na polu golfowym Sand Valley Golf & Country Club.

Uchwała podjęta jednogłośnie.

Prezes Zarządu
Marek Michałowski

Protokolant
Jacek A. Gazecki