PZG Eagle v.3.0 już działa

6 kwietnia 2010

Informujemy, że PZG Eagle v.3.0 już działa. Wszystkie funkcje aplikacji w powiązaniu z funkcjonalnością portalu PZG zostały przetestowane i są udostępnione do eksploatacji. W przypadku zauważenia jakichkolwiek błędów, prosimy kierować uwagi na następujące adresy mailowe: marcin.teodorczyk@integral-tech.pl oraz daniel@extradom.pl z kopią do pelnomocnik@pzgolf.pl.