Uchwała nr 12/10 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 22 marca 2010 r.

23 marca 2010

Zarząd Polskiego Związku Golfa zatwierdził Aneks nr 1 do „Umowy o świadczenie usług organizacji turniejów juniorskich Polskiego Związku Golfa” z Mid Golf Maria Gaik, z dnia 3 listopada 2008 r.

Uchwała podjęta jednogłośnie drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki