Uchwała nr 08/10 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 23 lutego 2010 r.

24 lutego 2010

Zarząd Polskiego Związku Golfa postanowił objąć patronatem honorowym II edycję konferencji „Golf Investment & Development in Eastern & Central Europe”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 13-15 września 2010 roku.

Uchwała podjęta jednogłośnie drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki