Uchwała nr 07/10 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 23 lutego 2010 r.

24 lutego 2010

Zarząd Polskiego Związku Golfa, działając w trybie §26, podjął uchwałę o zwołaniu Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów (S-WWZD) w dniu 22 kwietnia 2010 r. w Warszawie.

Uchwała podjęta jednogłośnie drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki