Uchwała nr 06/10 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 23 lutego 2010 r.

24 lutego 2010

Zarząd Polskiego Związku Golfa, na wniosek Komisji Sędziowskiej PZG, zatwierdził następujące dokumenty:

  1. Uchwały nr 2 i nr 3 Komisji Sędziowskiej PZG
  2. Kadra sędziów PZG na rok 2010 r.
  3. Obsada sędziowska w turniejach GMS i innych wybranych turniejach w 2010 r.

Uchwały i dokumenty Komisji Sędziowskiej PZG stanowią załączniki do niniejszej uchwały

Uchwała podjęta jednogłośnie drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki