Uchwała nr 01/10 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 11 stycznia 2010

19 stycznia 2010

Zarząd PZG, na wniosek Komisji Sędziowskiej PZG z dnia 7 stycznia 2010 r., zatwierdził wyniki weryfikacji sędziów PZG, przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi „Zasadami klasyfikacji i weryfikacji sędziów PZG”. Uchwała Komisji Sędziowskiej stanowi załącznik do niniejszej uchwały Zarządu PZG.

Uchwała podjęta jednogłośnie drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki