Uchwała nr 39/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 07 grudnia 2009 r.

14 grudnia 2009

Zarząd PZG udzielił zgody na zorganizowanie przez Binowo Park Golf Club następujących turniejów w 2010 r.:
a. AEZ Mistrzostwa Polski Par
b. Mistrzostwa Polski Lekarzy

Turniej World Golfers Poland Championship 2010 oraz dwa wymienione powyżej, zostają objęte patronatem honorowym PZG.
Uchwała podjęta jednogłośnie drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki