Uchwała nr 36/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 28 października 2009 r.

3 listopada 2009

Na wniosek Wiceprezesa d.s. sportowych, Zarząd Polskiego Związku Golfa zatwierdził jednogłośnie podział stypendiów sportowych za rok 2009 dla juniorów objętych centralnym programem szkoleniowym PZG (25 osób).
Łączna kwota przyznanych stypendiów wynosi 50 tysięcy złotych.

Uchwała podjęta jednogłośnie.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

 Protokolant
Jacek A. Gazecki