Dokumenty NWZD z 30 czerwca 2009r.

5 sierpnia 2009

Informujemy, że kopie dokumentów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów – protokół NWZD oraz podjęta w trakcie Zgromadzenia uchwała nr 1 są dostępne dla członków PZG tutaj.