Uchwała nr 28/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 22 lipca 2009 r.

28 lipca 2009

Zarząd Polskiego Związku Golfa postanowił objąć patronatem honorowym turniej Podlasie Cup, który odbędzie się 30 sierpnia 2009 r. na obiekcie golfowym Golf Park Lipowy Most.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski                      

Protokolant
Jacek A. Gazecki