Uchwała nr 27/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 21 lipca 2009 r.

22 lipca 2009

Zarząd Polskiego Związku Golfa upoważnia Wiceprezesa ds. Finansowych, p. Macieja Skierskiego do jednoosobowego reprezentowania Polskiego Związku Golfa w sprawach: pracowniczych, osobowych, dokumentacji księgowej, podatkowej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki