Uchwała nr 26/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 20 lipca 2009 r.

21 lipca 2009

Zarząd Polskiego Związku Golfa podjął decyzję o objęciu patronatem honorowym „Inauguracji Pola Golfowego Sand Valley Golf & Country Club” oraz turnieju towarzyszącego, które odbędą się w dniu 8 sierpnia 2009 r.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki