Uchwała nr 24/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 09 lipca 2009 r.

14 lipca 2009

Zarząd Polskiego Związku Golfa jednogłośnie przyjął rezygnację Pana Sławomira Pińskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Techniczno-Handicapowej z dniem 9 lipca 2009 r.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki