Uchwała nr 22/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 16 czerwca 2009 r.

16 czerwca 2009

Na podstawie otrzymanych dokumentów oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej PZG, Zarząd PZG podjął decyzję o przyjęciu w poczet członków Polskiego Związku Golfa klubu Sand Valley Golf & Country Club.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki