Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2008r.

23 maja 2009

Warszawa, 23 maja 2008r.

Informujemy, że w zakładce PZG – Sprawozdania, Prezentacje, Informacje, umieszczone zostały następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie roczne Komisji Rewizyjnej za 2008r.
2. Komentarz Zarządu PZG do sprawozdania rocznego Komisji Rewizyjnej za 2008r.

Oba dokumenty stanowią uzupełnienie sprawozdania Zarządu PZG za 2008r, dostępnego na naszej stronie już wcześniej.

Zapraszamy do lektury !

Zarząd Polskiego Związku Golfa