Uchwała Nr 14/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 31 marca 2009 r.

2 kwietnia 2009

Zarząd Polskiego Związku Golfa podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Techniczno -Handikapowej. Regulamin Komisji stanowi załącznik do uchwały.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki