Uchwała nr 13/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 26 marca 2009 r.

2 kwietnia 2009

Zarząd Polskiego Związku Golfa podjął uchwałę o sfinansowaniu konferencji dla nauczycieli w ramach programu „Szkolna Akademia Golfa”.

Konferencje odbędą się w miesiącach od kwietnia do czerwca w klubach: Toya Golf & Country Club, Mazury Golf & Country Club, Bytkowo Golf & Country Club , Klub Golfowy Lisia Polana, Postołowo Golf & Country Club, Kraków Valley Golf & Country Club, Królewski Klub Golfowy w Wilanowie, Klub Golfowy Wierzchowiska. Szczegółowe zestawienie kosztów i dat stanowi załącznik do uchwały. Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki