Komunikacja klubów zrzeszonych w PZG z posiadaczami Zielonej Karty

2 kwietnia 2009

W związku z otrzymywaniem coraz większej liczby zapytań o udostępnienie bazy danych członków KZK, informujemy, że są one (i zawsze były) dostępne poprzez login trenera związanego z danym obiektem golfowym i z nim należy się w tej sprawie kontaktować. Do bazy KZK wpisywane są dane wszystkich osób które zdały egzamin na Zieloną Kartę PZG bez względu na tryb jej uzyskania i są do wykorzystania przez wszystkie kluby zrzeszone w PZG.

W niedalekiej przyszłości klubowy panel administracyjny w PZG Eagle zostanie wyposażony w nową funkcję umożliwiającą wysyłanie przez administratora klubowego komunikatów do osób które zgodziły się na przetwarzanie swoich danych. Do chwili uruchomienia tej funkcjonalności, usługę taką (nieodpłatnie) można zlecić w PZG, wysyłając przygotowane wiadomości tekstowe na adres pelnomocnik@pzgolf.pl