Uchwała Nr 10/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 02 marca 2009 r.

10 marca 2009

Zarząd PZG udzielił zgody na zorganizowanie przez Binowo Park Golf Club następujących turniejów w 2009 r.:

a. AEZ Mistrzostwa Polski Par
b. Mistrzostwa Polski Lekarzy
c. Mistrzostwa Polski Dziennikarzy

Turniej Polish Golfers Championship 2009 oraz trzy wymienione powyżej, zostają objęte patronatem honorowym PZG.

Ponadto, zarząd PZG postanowił objąć patronatem honorowym konferencję „Baltic Golf Meeting”, która zostanie zorganizowana przez Binowo Park Sp. z o.o. w dniach 17-18 kwietnia 2009 r.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki