Bilans i rachunek wyników za 2008 r.

23 marca 2009

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 20 lutego br., Zarząd PZG informuje, że pod adresem: http://www.pzgolf.pl/sprawozdania-prezentacje-informacje-2009/ zamieszczono kopie bilansu za 2008r. oraz rachunku zysków i strat za 2008r. Dokumenty te uzupełniają sprawozdanie Zarządu PZG za rok 2008 i są dostępne dla wszystkich członków PZG.

Z golfowym pozdrowieniem,

Piotr Mondalski
Prezes Zarządu
Polski Związek Golfa
Warszawa, 23 marca 2009 r.