Uchwała Nr 06/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 2 lutego 2009 r.

5 lutego 2009

Zarząd Polskiego Związku Golfa podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu serii turniejów dla dzieci i młodzieży PZGolf Junior Tour 2009. Zatwierdzony regulamin stanowi integralną część niniejszej uchwały.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki