Uchwała nr 24/08 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 27 listopada 2008 r.

1 grudnia 2008

Zarząd Polskiego Związku Golfa podjął uchwałę w następujących sprawach:

1. Zatwierdzenie kalendarza turniejów mistrzowskich PZG – Golf Master Series 2009.
2. Zatwierdzenie regulaminu Rankingu PZG 2009.
3. Zatwierdzenie listy turniejów rankingowych PZG 2009.
4. Zatwierdzenie kalendarza obozów kadry juniorów PZG 2009.
5. Zatwierdzenie listy turniejów międzynarodowych, m. in. EGA, w których będą uczestniczyli reprezentanci Polski w sezonie 2009.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki