Zasady uczestnictwa w turniejach drużynowych PZG

22 lipca 2008

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem Klubowych Mistrzostw Polski, w drużynie zgłoszonej przez klub na zawody mogą występować jedynie zawodnicy zarejestrowani przez dany klub macierzysty (klub prowadzący hcp zawodnika) w PZG do 15 maja danego roku. Tym samym, wszyscy pozostali członkowie danego klubu, których członkostwo w PZG rozpoczęło się po tym terminie, nie powinni być brani pod uwagę przy ustalaniu składu zespołu. Przypominamy o tym dla uniknięcia nieporozumień przy ostatecznej rejestracji reprezentantów klubu na zawody. Zasada ta nie dotyczy składu zespołów na Klubowe Mistrzostwa Polski Juniorów.

pole