Uchwała 17/08 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 27 maja 2008 r.

11 czerwca 2008

Zarząd Polskiego Związku Golfa na posiedzeniu w dniu 27 maja 2008 r. odwołał Pana Witolda Grzesiaka z funkcji członka Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej i powołał na jego miejsce Pana Mirosława Łopatto. Prezes Zarządu – Piotr Mondalski Protokolant – Jacek Artur Gazecki