Uchwała 16/08 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 27 maja 2008 r.

11 czerwca 2008

Zarząd Polskiego Związku Golfa na posiedzeniu w dniu 27 maja 2008 r. powołał w miejsce dotychczasowej Komisji Sportowej Komisję Sportowo-Turniejową w składzie: Jacek Gazecki – Przewodniczący Komisji Mike O’Brien – członek Komisji Filip Naglak – członek Komisji Zarząd jednocześnie odwołał z funkcji przewodniczącego dotychczasowej Komisji Sportowej Pana Michała Kasprowicza oraz z funkcji członka tej Komisji Pana Piotra Robełka. Prezes Zarządu – Piotr Mondalski Protokolant – Jacek Artur Gazecki