Uchwała 15/08 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 27 maja 2008 r.

11 czerwca 2008

Zarząd Polskiego Związku Golfa na posiedzeniu w dniu 27 maja 2008 r. przyjął rezygnację Rafała Podkańskiego z funkcji Wiceprezesa PZG ds. sędziowskich oraz odwołał go z funkcji Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej. Prezes Zarządu – Piotr Mondalski Protokolant – Jacek Artur Gazecki