Uchwała 14/08 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 27 maja 2008 r.

30 maja 2008

Zarząd Polskiego Związku Golfa na posiedzeniu w dniu 27 maja 2008 r., zatwierdził zmiany w składzie Kadry Narodowej A Juniorów, zaproponowane przez sztab szkoleniowy kadry narodowej oraz Komisję Sportową PZG.Do Kadry Narodowej A Juniorów zostali zakwalifikowani (w kolejności alfabetycznej) następujący zawodnicy: 1. Mateusz Jędrzejczyk 2. Adrian Meronk 3. Martyna Mierzwa 4. Tomasz Pulsakowski 5. Piotr Ragankiewicz 6. Daniel Snoey 7. Konrad Stępień 8. Michał Wacławek 9. Grzegorz Zieliński jr. Prezes Zarządu – Piotr Mondalski Protokolant – Jacek Artur Gazecki