Uchwała nr 12/08 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 02 kwietnia 2008 r.

3 kwietnia 2008

Zarząd PZG podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian w Statucie Polskiego Związku Golfa oraz Regulaminie Zarządu na Walne Zgromadzenie Delegatów w dniu 18.04.2008 r.