Malcolm Gourd w EGA

31 marca 2008

Nowym sekretarzem Komisji Handicapowej i Kalibracyjnej EGA został pochodzący z Niemiec Malcolm Gourd, który dotychczas pełnił podobne funkcje w Niemieckiej Federacji Golfa.

pop123.jpg
Malcolm Gourd dotychczas pracował w Niemczech, gdzie przez ostatnie 12 lat aktywnie działał w komisji handicapowej i kalibracyjnej. Zajmował się także regułami golfowymi i wszelkimi regulacjami w tej kwestii.

Na nowym stanowisku będzie zajmował się nadzorem nad systemem handicapowym EGA, kierował zadaniami powierzonym komisji Handicapowej i Kalibracyjnej EGA. Jego zadaniem będzie również współpraca w tym zakresie z innymi krajami członkowskimi, rozwijanie systemu oraz kontrola nad stronami internetowymi systemu handicapowego EGA.