Uchwała nr 09/08 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 15 stycznia 2008 r.

30 stycznia 2008

Zarząd PZG podjął uchwałę w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów w dniu 18 kwietnia 2008 r.