Uchwała nr 08/08 Zarządu Polskiego Związku Golfa, z dnia 15.01.2008 r.

30 stycznia 2008

Zarząd PZG, podjął uchwałę zatwierdzającą Centralny Program Szkolenia Juniorów PZG 2008. Program stanowi załącznik do uchwały.