Uchwała nr 07/08 Zarządu Polskiego Związku Golfa, z dnia 15.01.2008 r.

29 stycznia 2008

Zarząd PZG, podjął uchwałę zatwierdzającą ramowy budżet sportowy PZG 2008. Budżet stanowi załącznik do uchwały.