Uchwała nr 06/08 Zarządu Polskiego Związku Golfa, z dnia 15.01.2008 r.

29 stycznia 2008

Zarząd PZG, podjął uchwałę zatwierdzającą regulamin przyznawania stypendiów sportowych PZG 2008. Regulamin stanowi załącznik do uchwały.