Uchwała nr 05/08 Zarządu Polskiego Związku Golfa, z dnia 15.01.2008 r.

29 stycznia 2008

Zarząd PZG, podjął uchwałę dotyczącą regulaminów powoływania kadry i reprezentacji narodowej PZG 2008. Dokument stanowi załącznik do uchwały.