Uchwała nr 03/08 Zarządu Polskiego Związku Golfa, z dnia 15.01.2008 r.

28 stycznia 2008

Zarząd PZG, podjął uchwałę dotyczącą lokalizacji Turniejów Mistrzowskich PZG 2008. Lista turniejów i lokalizacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.