Uchwała nr 02/08 Zarządu Polskiego Związku Golfa, z dnia 15.01.2008 r.

17 stycznia 2008

Zarząd PZG zatwierdził: 1. Skład kadry narodowej w różnych kategoriach na rok 2008, 2. Kalendarz zgrupowań szkoleniowych Kadry Narodowej Juniorów 2008, 3. Plan startów kadry narodowej w turniejach w roku 2008, 4. Cele sportowe Polskiego Związku Golfa na rok 2008. Dokumenty stanowią załączniki do Uchwały.