Uchwała nr 25/07 Zarządu Polskiego Związku Golfa

12 grudnia 2007

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na przetłumaczenie i wyprodukowanie polskiej edycji Rules of Golf 2008-2011, zarząd PZG wybrał ofertę firmy Mediatour Sp.z o.o.