Uchwała nr 24/07 Zarządu Polskiego Związku Golfa

12 grudnia 2007

Zarząd PZG zatwierdził budżet Komisji Sędziowskiej na rok 2008 oraz procedurę wynagradzania sędziów wyłącznie na podstawie umowy – zlecenia. Kwoty wypłat brutto zawarte są w budżecie Komisji Sędziowskiej. Dokument stanowi załącznik do uchwały.