Uchwała nr 20/07 Zarządu PZG podjęta drogą elektroniczną

18 lipca 2007

Zarząd PZG przychylił się do wniosku Amber Baltic Golf Club i postanowił udzielić patronatu PZG nad zawodami: I AEZ Turniej Golfowy „Ojciec i Syn” i XII PZU „Polonia Cup” organizowanymi na polu Amber Baltic Golf Club.