Uchwała nr 19/07 Zarządu Polskiego Związku Golfa

16 lipca 2007

Zarząd PZG podjął uchwałę, o przeprowadzeniu przez Komisję Techniczno- Handikapową, kalibracji pól golfowych w Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami systemu Handikapowego EGA. Szczegóły i terminy zostaną ustalone z poszczególnymi polami golfowymi.