Uchwała nr 18/07 Zarządu PZG podjęta drogą elektroniczną

13 lipca 2007

Zarząd PZG pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora BPGC, Pana Sławomira Pińskiego, złożony w imieniu 3 pól golfowych dotyczący zorganizowania na polach Amber Baltic Golf Club, Binowo Park Golf Club i Modry Las w Choszcznie „Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego” i postanowił nadać mu rangę Turnieju Mistrzowskiego oraz objąć turniej honorowym patronatem. Warunkiem dodatkowym przyznania patronatu jest nieodpłatny udział w zawodach juniorów i juniorek do lat 18.