Uchwała nr 12/07 Zarządu Polskiego Związku Golfa

12 kwietnia 2007

Zarząd PZG zatwierdza spisanie strat nadzwyczajnych w kwocie 51 604,94 zł oraz zysków nadzwyczajnych na kwotę 18 306,52 za lata 2000 -2004. Lista spisanych pozycji stanowi załącznik do uchwały.