Uchwała nr 11/07 Zarządu Polskiego Związku Golfa

12 kwietnia 2007

Zarząd PZG zatwierdza dokumenty: bilans, rachunek zysków i strat, wykaz należności i zobowiązań, załączone do rocznego sprawozdania podatkowego za rok 2006.

Uchwała nr 11/07 Zarządu Polskiego Związku Golfa

Zarząd PZG zatwierdza dokumenty: bilans, rachunek zysków i strat, wykaz należności i zobowiązań, załączone do rocznego sprawozdania podatkowego za rok 2006.