Uchwała przedstawicieli 18 dołkowych pól golfowych

30 marca 2007

Dnia 28 marca 2007 roku, podczas spotkania zarządu PZG z przedstawicielami pól 18-dołkowych w gmachu Centrum Olimpijskiego w Warszawie doszło do podpisania przez przybyłych właścicieli i reprezentantów komunikatu, w którym sygnatariusze wyrażają swoje poparcie dla działań zarządu PZG, zmierzających do obrony rangi i prestiżu turniejów mistrzowskich. Inicjatywa ta jest reakcją na planowaną przez firmę ABK organizację cyklu turniejów na polskich polach golfowych pod wspólnym tytułem „Polish Open”, które agencja ABK reklamuje jako Amatorskie Mistrzostwa Polski Członków Klubów Golfowych.