Uchwała nr 10/07 Zarządu Polskiego Związku Golfa

15 marca 2007

Zarząd PZG przychylił się do wniosku Binowo Park Golf Club i postanowił udzielić patronatu PZG nad zawodami Polish Golfers Championships oraz Mistrzostwami Par 2007, organizowanymi na polu Binowo Park Golf Club.