Uchwała nr 08/07 Zarządu Polskiego Związku Golfa

15 marca 2007

Zarząd PZG zatwierdził zmianę pkt.13 w Regulaminie Komisji Dyscyplinarno – Regulaminowej. Pkt. 13 przyjmuje brzmienie: Od decyzji Zarządu Polskiego Związku Golfa orzekającej karę wymienioną w paragrafie 34 pkt. 2 ppkt. c) i d) Statutu PZG służy odwołanie do Trybunału Arbitrażowego do Sprawa Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.